Xã hội

Cảnh tượng bắt vây đối tượng vận chuyển 5kg ma túy ở Hà Tĩnh

https://video.molistar.com/2022_05/13/83gpklpqem80ws08s8wsgwgc/khong-co-biet-gi-trong-do-het-tron-tu-nhien-cai-bat-nguoi-ta1652450882.mp4