Đời sống xã hội

Cảnh tượng bắt vây đối tượng vận chuyển 5kg ma túy ở Hà Tĩnh