Showbiz

Với 2 tội danh về ma túy, Hữu Tín có thể đối mặt với mức án chung thân

https://video.molistar.com/2022_06/20/x702aklch9ckoc0kogckkkg4/dot-nay-kho-cho-anh-roi1655698285.mp4