Showbiz

Diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ ở TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_06/13/nt0biubdfdc8ow0so88wkocs/dinh-vao-la-do-roi-anh-a1655107061.mp4