Showbiz

Sơn Tùng M-TP nói về ca khúc tiếng Anh gây bão vừa ra mắt

https://video.molistar.com/2022_04/30/hpk1q00wc9sgs8kcks44gscc/snaptik7091861385944059138molistarofficial1651289708.mp4