Showbiz

Sơn Tùng bất ngờ "động tay động chân" với Hải Tú ngay trước cửa nhà