Showbiz

Kay Trần ẩn ý giữa lúc Sơn Tùng bị chỉ trích về MV mới: "Đã đến lúc nói câu giã từ"

https://video.molistar.com/2022_04/30/a4jahk843wg0o0cswwww4sww/snaptik7091942175662951681molistarofficial1651288693.mp4