Showbiz

Sẽ tạm dừng phát hành MV THERE'S NO ONE AT ALL của Sơn Tùng M-TP?

https://video.molistar.com/2022_04/30/7lhblup1jbocg04s00sow840/snaptik7091924365368937730molistarofficial1651289277.mp4