Showbiz

Sơn Tùng chính thức gỡ MV There's No One At All trên mọi nền tảng, ước tính doanh thu YouTube những ngày qua là bao nhiêu

https://video.molistar.com/2022_05/07/prqsltdi7k04kwkw8kk8ow0k/snaptik7094858083796634882molistarofficial1651908379.mp4