Showbiz

Hậu lùm xùm chia tay, Cát Phượng tương tác qua lại cùng Kiều Minh Tuấn

https://video.molistar.com/2022_06/20/or5rk2ya7r44k08k44kkgwc8/kieu-minh-tuan-gio-cu-nhu-lee-min-ho-moi-nguoi-nhi1655700745.mp4