Showbiz

Kiều Minh Tuấn: "Nhiều khi chỉ muốn yên thân, lên tiếng chỉnh fan đừng so sánh mình với HIEUTHUHAI"