Showbiz

Phương Trinh Jolie bất ngờ công khai con gái riêng ngay trong lễ cưới với Lý Bình

https://video.molistar.com/2022_04/26/dmpd9c7jr08wkg84o0s0s408/phuong-trinh-jolie-bat-ngo-cong-khai-con-gai-rieng-ngay-trong-le-cuoi-voi-ly-binh1650942020.mp4