Showbiz

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình: Nhà trai uống cạn chai rượu mới được rước dâu

https://video.molistar.com/2022_04/26/d8pf3kc0to0sgssw0o8w4oso/dam-cuoi-phuong-trinh-jolie---ly-binh--nha-trai-uong-can-chai-ruou-moi-duoc-ruoc-dau1650941068.mp4