Showbiz

Con gái của Phương Trinh Jolie chia sẻ đầy xúc động ngay tại hôn lễ: "Ba con thương con lắm"

https://video.molistar.com/2022_04/26/tt42h5a96lcg4wg804gw8kgk/con-gai-cua-phuong-trinh-jolie-chia-se-day-xuc-dong-ngay-tai-hon-le--ba-con-thuong-con-lam1650942260.mp4