Showbiz

Phía Hương Giang lên tiếng về việc Lương Mỹ Kỳ bị tẩy chay, tiết lộ việc thay đổi đại diện thi quốc tế

https://video.molistar.com/2022_03/23/174oyiurkmqs0os0og0wcwgg/phia-huong-giang-len-tieng-ve-viec-luong-my-ky-bi-tay-chay-tiet-lo-viec-thay-doi-dai-dien-thi-quoc-te1648005693.mp4