Showbiz

Khoảnh khắc cực hài: Quán quân Quý ông Hoàn mỹ lúng túng vì được nam thần Thái Lan trao giải kiểu hoa hậu

https://video.molistar.com/2022_04/24/deuztxs1iqgcgg8skcss4sss/khoanh-khac-quan-quan-quy-ong-hoan-my-lung-tung-vi-duoc-nam-than-thai-lan-trao-giai-kieu-hoa-hau-molistar-moligroup-quyonghoa1650773265.mp4