Showbiz

"Gà cưng" Trân Đài lên đường sang Thái thi hoa hậu chuyển giới quốc tế, vì sao Hương Giang vắng mặt?

https://video.molistar.com/2022_06/12/qlhqedt73yocwkccw4w08480/oh-thi-ra-day-la-ly-do-huong-giang-vang-mat1655019989.mp4