Showbiz

Sau nhiều tranh cãi, phim 'Trịnh Công Sơn' rút khỏi rạp

https://video.molistar.com/2022_06/15/aen98ocitygows4w8w0o804k/chinh-thuc-rut-khoi-rap-lotte-cinema1655287393.mp4