Showbiz

Ngoài Đông Nhi, những mỹ nhân Việt nào đã không ngại "khẩu chiến" cực gắt với fan ruột?