Showbiz

Đã flop lại còn vướng scandal, Han Sara chính thức rời công ty Đông Nhi

https://video.molistar.com/2022_05/21/8v9uauap3akok48gwcg004go/da-flop-lai-con-vuong-scandal-han-sara-chinh-thuc-roi-cong-ty-dong-nhi1653126178.mp4