Showbiz

Midu bất ngờ được 1 người đàn ông cầu hôn lãng mạn, danh tính "nửa kia" gây sốc?

https://video.molistar.com/2022_03/06/ciaztbdlwvwccsgsosoc80s8/midu-bat-ngo-duoc-1-nguoi-dan-ong-cau-hon-lang-man-danh-tinh-nua-kia-gay-soc1646555076.mp4