Showbiz

2 Lee Min Ho Việt Nam đụng độ: Kiều Minh Tuấn - Lê Dương Bảo Lâm, ai bảnh trai hơn ai?

https://video.molistar.com/2022_06/17/3nphqeok8e2oc88cc88wwskg/chi-em-thich-phien-ban-lee-min-ho-nao-nhi-1655434073.mp4