Showbiz

Minh Tú chia sẻ về vết thương khâu 10 mũi, tố Đỗ Long ép buộc "diễn khó mới hot"