Showbiz

Khi 2 đương kim hoa hậu nhà Hoàn vũ và Sen Vàng đụng độ

https://video.molistar.com/2022_05/28/ingwzmr3l5sk0w8cgcwccc4o/khi-2-duong-kim-hoa-hau-nha-hoan-vu-va-sen-vang-dung-do1653737460.mp4