Xã hội

10X mũi không xương làm người mẫu, cô gái 8 ngón tay gây bão tại cuộc thi hoa hậu: Không hoàn hảo nhưng là duy nhất!

https://video.molistar.com/2022_06/17/bvfz5wnjiyo0gowcs0880scg/qua-nhieu-nang-luong-tich-cuc-tu-nhung-ban-tre-nay1655431396.mp4