Showbiz

7 phần buồn ngủ, 3 phần bất lực khi thi "hoa hậu"

https://video.molistar.com/2022_05/19/8ncybp6r170oswgw0css40sg/chiu-luon-day1652969401.mp4