Showbiz

Hương Giang bỗng cà khịa Hoa hậu Lương Thùy Linh, netizen tranh cãi: "Có kém duyên quá không?"

https://video.molistar.com/2022_03/05/auyz82muq00g0c0s0k4s40k8/huong-giang-bong-ca-khia-hoa-hau-luong-thuy-linh-netizen-tranh-cai--co-kem-duyen-qua-khong1646464249.mp4