Showbiz

NHẤT và BÉT tại VIFW mùa này: Cứ 5 người mặc đẹp thì có đến 10 người mặc xấu

https://video.molistar.com/2022_05/31/76wbwg4u5w0s848gsgwc48g8/y-kien-cua-ban-nhu-the-nao1653972255.mp4