Showbiz

Hoà Minzy gây choáng khi chi tiền "khủng" tặng nhà cho trợ lý riêng, lý do đằng sau mới khiến nhiều người ngỡ ngàng

https://video.molistar.com/2022_03/06/n04pje495sg8gokck8ok8okw/hoa-minzy-gay-choang-khi-chi-tien-khung-tang-nha-cho-tro-ly-rieng-ly-do-dang-sau-moi-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang1646555263.mp4