Showbiz

Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, kết thúc hành trình 12 năm với lí do đầy bất ngờ

https://video.molistar.com/2022_05/16/isvoxn6id6gws4wg04ggwk00/12-nam-that-tiec-cho-cap-doi-nay1652670644.mp4