Showbiz

Fans trầm cảm khi "Công chúa Ballad" Bảo Anh tham gia show Street Dance: "Bất ngờ hơn cả Chi Pu"

https://video.molistar.com/2022_03/16/41az4dngdse8kc8s08880kc4/fans-tram-cam-khi-cong-chua-ballad-bao-anh-tham-gia-show-street-dance--bat-ngo-hon-ca-chi-pu1647417587.mp4