Showbiz

Bảo Anh có phản ứng chứng minh IQ vô cực khi bị chê khiến Trọng Hiếu "gánh còng lưng" tại "Street Dance"

https://video.molistar.com/2022_04/08/4do5xw1vrhycoo0o88kwgkwo/bao-anh-co-phan-ung-chung-minh-iq-vo-cuc-khi-bi-che-khien-trong-hieu-ganh-cong-lung-tai-street-dance1649386327.mp4