Showbiz

Bị chỉ trích vì đi sự kiện Gucci nhưng lại mang tất của thương hiệu đối thủ, Bảo Anh giải thích thế nào?