Showbiz

Bị chỉ trích vì đi sự kiện Gucci nhưng lại mang tất của thương hiệu đối thủ, Bảo Anh giải thích thế nào?

https://video.molistar.com/2022_04/14/cp7obcqm4x4og8ccs40s0wcc/bi-chi-trich-vi-di-su-kien-gucci-nhung-lai-mang-tat-cua-thuong-hieu-doi-thu-bao-anh-giai-thich-the-nao1649919809.mp4