Showbiz

Ê-kíp Đông Nhi bị tố thiếu chuyên nghiệp, giành kênh Youtube và đối xử bất công với fans cứng

https://video.molistar.com/2022_05/11/7ayqfxxg4c08cwkw80wwsksk/e-kip-dong-nhi-bi-to-thieu-chuyen-nghiep-gianh-kenh-youtube-va-doi-xu-bat-cong-voi-fans-cung1652273176.mp4