Showbiz

Comeback sau thời gian "ở ẩn", Lan Khuê 2 lần suýt bẽ mặt ngay trên sàn catwalk

https://video.molistar.com/2022_03/21/1f4cbalib3j4og00w888kk80/comeback-sau-thoi-gian-o-an-lan-khue-2-lan-suyt-be-mat-ngay-tren-san-catwalk-11647835230.mp4