Showbiz

Comeback sau thời gian "ở ẩn", Lan Khuê 2 lần suýt bẽ mặt ngay trên sàn catwalk

https://video.molistar.com/2022_03/19/e80rtboe7koc4kwckcgwgo0c/comeback-sau-thoi-gian-o-an-lan-khue-2-lan-suyt-be-mat-ngay-tren-san-catwalk1647676447.mp4