Showbiz

Bích Phương comeback với đêm nhạc thực tế ảo, Vpop sắp có “siêu phẩm” mới?

https://video.molistar.com/2022_03/10/kcsgagy1yxw08wkksw48884s/bich-phuong-comeback-voi-dem-nhac-thuc-te-ao-vpop-sap-co-sieu-pham-moi1646903816.mp4