Showbiz

Chủ tịch Miss Grand tự hào về Thùy Tiên: "Đã thông minh lại giỏi giang, mang cho Miss Grand rất nhiều lợi nhuận"

https://video.molistar.com/2022_04/05/fj08zxm8mw0gokck4owcs000/chu-tich-miss-grand-tu-hao-ve-thuy-tien--da-thong-minh-lai-gioi-giang-mang-cho-miss-grand-rat-nhieu-loi-nhuan1649132784.mp4