Showbiz

Vì sao Thùy Tiên và cuộc thi Miss Grand bị Missosology "ngó lơ", không công nhận?

https://video.molistar.com/2022_04/08/hxxjez0mct4c8swk08g0sc0c/vi-sao-thuy-tien-va-cuoc-thi-miss-grand-bi-missosology-ngo-lo-khong-cong-nhan1649386033.mp4