Showbiz

Chủ tịch Miss Grand hết lời khen ngợi Thùy Tiên: "Á hậu 1 đăng quang sẽ không có doanh thu thế này"

https://video.molistar.com/2022_04/07/3rne6r7brmgw8k488gs8848w/chu-tich-miss-grand-het-loi-khen-ngoi-thuy-tien--a-hau-1-dang-quang-se-khong-co-doanh-thu-the-nay1649327110.mp4