Showbiz

Đỗ Mỹ Linh và Thùy Tiên đúng là không hổ danh "chị em cây khế"

https://video.molistar.com/2022_04/21/bbn3prd5fwg0ok0o44koocg8/do-my-linh-va-thuy-tien-dung-la-khong-ho-danh-chi-em-cay-khe1650506012.mp4