Showbiz

Bộ đôi chị đại 20 năm kinh nghiệm trên sàn runway Anh Thư - Thanh Hằng: Ai mới là Đệ nhẩt Vedette?

https://video.molistar.com/2022_05/29/ijpvn4kodygok4sc4ccw44cg/khi-2-chi-dai-quyen-luc-trinh-dien-tren-san-runway1653827147.mp4