Showbiz

Anh Thư stress bạc đầu vì anti fan: "Khán giả The Face nói tôi thâm, tôi cũng thấy mình thông minh"