Showbiz

Blogger gây tranh cãi khi chê "Sáng mắt chưa" của Trúc Nhân "tệ nhất lịch sử nhạc Việt", mỉa mai cả Trấn Thành

https://video.molistar.com/2022_05/25/p2d90ep7q8g8k8c8g04kk0gk/blogger-gay-tranh-cai-khi-che-sang-mat-chua-cua-truc-nhan-te-nhat-lich-su-nhac-viet-mia-mai-ca-tran-thanh1653445365.mp4