Showbiz

2 chị đại làng mẫu Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng: Ai mới thật sự là Nữ hoàng sàn runway?

https://video.molistar.com/2022_05/28/r2jsfycdyio00csw40g84gw0/2-chi-dai-lang-mau-vo-hoang-yen---thanh-hang--ai-moi-that-su-la-nu-hoang-san-runway-11653739708.mp4