Xã hội

Xôn xao cảnh nhóm du khách hốt hoảng bỏ chạy tán loạn trên Cầu Rồng Đà Nẵng, ai đi lần đầu cũng thốt lên: Cay quá!

https://video.molistar.com/2022_03/08/3a53y43478e8wsw084ggso0g/snaptik7072554032396651778molistarofficial1646714235.mp4