Xã hội

Đà Nẵng tuyệt vời: Rơi tiền là lượm giúp trả lại không thiếu 1 xu!

https://video.molistar.com/2022_05/08/lr0uaxxrww0wkw00g4wosgw0/can-lam-tinh-than-nguoi-tot-viec-tot-nhu-nay-o-moi-noi1651991526.mp4