Xã hội

Đà Nẵng: Tóm gọn đối tượng đánh tài xế Grab đầy côn đồ, liên tục tấn công vào chỗ hiểm

https://video.molistar.com/2022_05/06/o9hongaamggoww4g84o84gk8/con-do-thi-dam-lam-dam-chiu1651833562.mp4