Xã hội

Khoảnh khắc ô tô lao thẳng vào tiệm bánh mì tại Đà Nẵng

https://video.molistar.com/2022_04/04/ntc0tverahccogk8wswws4so/khoanh-khac-o-to-lao-thang-vao-tiem-banh-mi-tai-da-nang1649036817.mp4