Xã hội

Đà Nẵng: Công nhân chặn xe hàng rời nhà máy vì sợ công ty giải thể