Xã hội

Vụ xe Audi tông chết 3 người: Nhân chứng run rẩy đứng không vững khi đến hiện trường

https://video.molistar.com/2022_06/03/ckec7m7yfa0cwkcggko48k0g/mong-co-quan-chuc-nang-som-dua-nguoi-gay-tai-nan-vao-dung-noi-can-den1654257853.mp4